OM skånes rugbyförbund

 

Lindsay Armstrong

Utvecklingskonsulent

Diego Guenot

Styrelseledamot

Sean Rolling

Ordförande

Stefan Landgren

Styrelseledamot

Tim Schumacher

Styrelseledamot

Göran Stenstöm

Styrelseledamot

Per-Oscar Svensson

Styrelseledamot

Per Jönsson

Styrelseledamot

Nils

Styrelseledamot

Rugbys kärnvärden

Rugby är mer än bara ett spel. Rugby är nöjet att delta, modet och skickligheten som spelet kräver, kärleken till en lagsport som berikar livet för alla inblandade och de livslånga vänskaper som skapas genom ett gemensamt intresse för spelet.

Det är på grund av, och inte trots, rugbyns intensivt fysiska och atletiska egenskaper
som det finns en så stor kamratskap
före och efter matcherna. Den långvariga traditionen att spelare från konkurrerande lag
har trevligt sällskap med varandra utanför planen och i ett socialt sammanhang är
fortfarande en central del av spelet.


Integritet, Passion, Solidaritet, Disciplin, Respekt,
Enade mot rasism

Vad gör Skåne rugbyförbund

Skåne rugby forbund är det lokal rugbyförbundet i Skåne. Den organiserar, förvaltar och utvecklar rugbysporten i Skåne och företräder sportens och gemenskapens intressen gentemot nationella och internationella institutioner, partner och intressenter.

SKånes rugbyförbund